<< BACK TO ALL IN STATE OF OH

1745 records returned
#Callsign Name City State
1AA8JI MICHAEL FROST Dayton OH
2AA8LL M WADE DAVIS DAYTON OH
3AA8PD DENNIS MOYER DAYTON OH
4AA8SI WILLIAM KARNS DAYTON OH
5AA8SJ GEORGE STAUB DAYTON OH
6AB8CE MARK MILLER Dayton OH
7AB8CX JAMES ATKINSON DAYTON OH
8AB8K RONALD PRETEKIN DAYTON OH
9AD4VX THOMAS O HARA Dayton OH
10AE8B TIM ERIN DAYTON OH
11AH6DH Charles Thomas Dayton OH
12K2GR MARCUS GLASER DAYTON OH
13K2JOI COURTNEY SCHUM DAYTON OH
14K2PKZ Richard Rathbun Dayton OH
15K2SAY ROGER GLASER DAYTON OH
16K2XS MARKUS HAMMELMANN DAYTON OH
17K3VIN KEVIN KELLY DAYTON OH
18K3VQD DELMAR PALMER DAYTON OH
19K3ZAP HARRISON MOSSER DAYTON OH
20K8ACQ ROBERT KNOP Dayton OH
21K8BKU THOMAS MURPH DAYTON OH
22K8BLW DONALD O CONNOR DAYTON OH
23K8BOB ROBERT MORRISON DAYTON OH
24K8BSC TELMO SUAREZ DAYTON OH
25K8CAQ HENRY KUNKLE DAYTON OH
26K8CEK HARVEY TEPLITZ DAYTON OH
27K8CJM Bruce Hymon Dayton OH
28K8CTS RUSSELL BERGER DAYTON OH
29K8CUA JACK OHMART DAYTON OH
30K8DCR DANIEL BISSETT DAYTON OH
31K8DOT Carey Alexander Dayton OH
32K8DSR John Fridrick Dayton OH
33K8EDK RONALD RESCH DAYTON OH
34K8EH JAMES HUNTER DAYTON OH
35K8EJI ROBERT WILCOX DAYTON OH
36K8GKH N GREGORY JUMP DAYTON OH
37K8GRD PHILIP RUBIN DAYTON OH
38K8GWT JACK DOUB DAYTON OH
39K8HEF RICHARD SCHWARTZ DAYTON OH
40K8HZD HARRY SHELL DAYTON OH
41K8JAR EDGAR HONNELL DAYTON OH
42K8JYD Earl Haynes Dayton OH
43K8KAR FRED DEGERSTROM DAYTON OH
44K8KMS ORIE HARDIN DAYTON OH
45K8KNV ROGER MC CLUNG DAYTON OH
46K8KSY JOHN HULICK DAYTON OH
47K8LDS B ALLEN MARSHMENT DAYTON OH
48K8LRO SUSANNE ADAMS DAYTON OH
49K8NDE William Uhl DAYTON OH
50K8NPG ANDREW KOVACH DAYTON OH
51K8QFJ EDWARD LAZUR DAYTON OH
52K8QIP GARY AULTZ DAYTON OH
53K8RCW RUFUS WALKER DAYTON OH
54K8RZH LIESEL MEHRFORT DAYTON OH
55K8SBQ ROBERT GILBERT DAYTON OH
56K8TGC Joseph Szaruga Dayton OH
57K8THO JOSEPH HOLDEMAN DAYTON OH
58K8TUY JACK BENDER DAYTON OH
59K8UG MICHAEL HOEGLER Dayton OH
60K8UW GARY MULLINS DAYTON OH
61K8UXZ John Slonaker DAYTON OH
62K8UYV THOMAS KINDLE DAYTON OH
63K8VBM ROBERT SYKES DAYTON OH
64K8WC ROBERT ROSELL DAYTON OH
65K8WSO William Lehn DAYTON OH
66K8WUQ JAMES RICHARDS DAYTON OH
67K8YP MARTIN PURVIS DAYTON OH
68K8YSP TERRY KERR Dayton OH
69K8ZYU WAYNE VAN KIRK Dayton OH
70K9MW C MICHAEL WINTZER DAYTON OH
71K9UCM VITO FIORE DAYTON OH
72KAØJBF ROBERT WADE DAYTON OH
73KAØOIF DANIEL KOVAC DAYTON OH
74KAØWRW ANTHONY WILLIAMS DAYTON OH
75KAØZMU ANDRIENA ERICKSON DAYTON OH
76KA3LAK BRIAN WELLMEIER Dayton OH
77KA7BVQ THOMAS BACON DAYTON OH
78KA8ABR MICHAEL MURPHY Dayton OH
79KA8BAI ANDREW RADO DAYTON OH
80KA8BPI PAUL FENNER DAYTON OH
81KA8C JOSEPH BRASSARD DAYTON OH
82KA8CPO TIMOTHY PORTER DAYTON OH
83KA8CZK DAVID HUDSON DAYTON OH
84KA8FNF CHIRAG BHATT DAYTON OH
85KA8GOV CLIFFORD STUMPFF Dayton OH
86KA8GYV FRANK GOOD DAYTON OH
87KA8HBT James Green DAYTON OH
88KA8HHS DOROTHY FOSNAUGH DAYTON OH
89KA8HYA PAUL VOGEL DAYTON OH
90KA8HYK GERALD SCHUG DAYTON OH
91KA8IGK CARL CARTER DAYTON OH
92KA8IKD JOHN M BATTLE DAYTON OH
93KA8JQW ANN RUSSO DAYTON OH
94KA8JQX LYNN RUSSO DAYTON OH
95KA8KEH JOHN HALL DAYTON OH
96KA8KEN JEAN HANNEMAN DAYTON OH
97KA8KIW T WAYNE BURNS DAYTON OH
98KA8KMC MICHAEL BACK DAYTON OH
99KA8KME Earl Crosby DAYTON OH
100KA8KTB JOHN LARSEN DAYTON OH
101KA8LOB DAVID HOSTLER DAYTON OH
102KA8LUM LEWIS GREENWALT DAYTON OH
103KA8LZS ORLANDO CRUSET DAYTON OH
104KA8MPA ROBERT NEIDHARD DAYTON OH
105KA8NNN WILLIAM BLACKNELL DAYTON OH
106KA8NWH CLARENCE SCARBOROUGH DAYTON OH
107KA8OJK DAVID WILLOUGHBY DAYTON OH
108KA8OKE RAYMOND CHATMON DAYTON OH
109KA8OQF Charles Cotterman Dayton OH
110KA8OQG GEORGE NOBLE DAYTON OH
111KA8PGG JESSE SHUFELDT DAYTON OH
112KA8QBY DAVID MALONE DAYTON OH
113KA8QIT HALEY CARTER DAYTON OH
114KA8QPF ROY MANN DAYTON OH
115KA8RHU PETER WEISGRAM DAYTON OH
116KA8RNW GARY ROSENBALM DAYTON OH
117KA8SBM ROBERT GRIGSBY DAYTON OH
118KA8SEV STEPHANIE LANDING DAYTON OH
119KA8TAG ORA HANKINS DAYTON OH
120KA8TAH ROOSEVELT HANKINS DAYTON OH
121KA8THO LELAND FARQUHARSON DAYTON OH
122KA8UOA Carol Geiger Dayton OH
123KA8UOF Larry Smith Dayton OH
124KA8VAE ALLAN NEASE DAYTON OH
125KA8VMA RALPH GAVIN DAYTON OH
126KA8VOR MARK MAC NEALY Dayton OH
127KA8VRZ ROBERT MARLOW DAYTON OH
128KA8WHA EUGENE WHIPP DAYTON OH
129KA8WPG J HICKS DAYTON OH
130KA8YHS PHYLLIS BOLLING DAYTON OH
131KA8YKB MARCIA MILLER DAYTON OH
132KA8YLY JASON SHORT DAYTON OH
133KA8YRP LEONARD SHORT DAYTON OH
134KA8YTO TERESA NIESE DAYTON OH
135KA8YZK LAWRENCE BOECKERMAN DAYTON OH
136KA8ZBV MAXINE FIELDER DAYTON OH
137KA8ZFN DAVID PETRICOLA DAYTON OH
138KA8ZFU LAWRENCE GOULD DAYTON OH
139KA8ZHE LEE GOULD DAYTON OH
140KA8ZOS CLIFFORD MORITZ DAYTON OH
141KA8ZPJ DONALD LOWDEN DAYTON OH
142KA9SNF BRIAN MORK DAYTON OH
143KB2CEA MAXINE RICHTER DAYTON OH
144KB2CEY CHARLES HANCOCK DAYTON OH
145KB8ABN LINDA CORAM DAYTON OH
146KB8AGZ WILLIAM TONAR DAYTON OH
147KB8AIQ ROBERT COX DAYTON OH
148KB8AT PAUL HAUSER DAYTON OH
149KB8AXO R ELIZABETH BIRDEN DAYTON OH
150KB8BCW EMANUEL HARVEY DAYTON OH
151KB8BEG TIMOTHY STURGEON DAYTON OH
152KB8BHS KATHERINE BOWMAN DAYTON OH
153KB8BKU Darryl Trump Dayton OH
154KB8BKX EDWARD TRITSCHLER DAYTON OH
155KB8BRI BARBARA BONKOWSKI DAYTON OH
156KB8BTL SARAH PINKUS DAYTON OH
157KB8BXV CLAUDE HEARNS DAYTON OH
158KB8CAR LYNNETTE NEFF DAYTON OH
159KB8CEG JAMES CARMODY DAYTON OH
160KB8CET JOSEPH FORBES DAYTON OH
161KB8CEU JAMES FORBES DAYTON OH
162KB8CFA JO RETTA FORBES DAYTON OH
163KB8CFC DAVID FORBES DAYTON OH
164KB8CPO RONALD KIRSCH DAYTON OH
165KB8CSL Timothy Hunley Dayton OH
166KB8CUJ DON GARRISON DAYTON OH
167KB8CZY JAMES SUTHERLAND DAYTON OH
168KB8DAX THOMAS KELLY DAYTON OH
169KB8DAY CHRISTOPHER RESCH DAYTON OH
170KB8DDO STEPHANIE DALTON DAYTON OH
171KB8DDQ SHANNON HILL DAYTON OH
172KB8DDT LISA BRIDGMAN DAYTON OH
173KB8DGG LINA GEARY DAYTON OH
174KB8DHO DAVID DAVISON DAYTON OH
175KB8DRW RONALD ROSE DAYTON OH
176KB8DVA TIMOTHY IPPISCH DAYTON OH
177KB8ELA LYNN MOSSER DAYTON OH
178KB8ENG DENNIS BAKER DAYTON OH
179KB8ENL TERRY WILLIAMS DAYTON OH
180KB8ENM Darryl Williams DAYTON OH
181KB8ENO LINDA WARREN DAYTON OH
182KB8ENX ALBERT FREEMAN DAYTON OH
183KB8EOL JIM CARMODY DAYTON OH
184KB8EOM IMOGENE CARMODY DAYTON OH
185KB8EON CATHERINE HAVERSTOCK DAYTON OH
186KB8EUJ JOHN HUNT DAYTON OH
187KB8EUP JAMES DISHMAN DAYTON OH
188KB8EYJ PRESTON HARGIS DAYTON OH
189KB8EZB DEWAYNE ESKEW DAYTON OH
190KB8FJK KARL BORNEMAN DAYTON OH
191KB8FKC JEFFREY LEONARD DAYTON OH
192KB8FPV RAYMOND VALCICH DAYTON OH
193KB8FRQ EMMAUS FITTEN DAYTON OH
194KB8FSE DOROTHY ROBERTS DAYTON OH
195KB8FUO ELIZABETH STAUB DAYTON OH
196KB8FVF SUSAN MC CARROLL DAYTON OH
197KB8GDE GARRY HUNLEY DAYTON OH
198KB8GRO DANIEL BELLAMY DAYTON OH
199KB8HMI DANNY STILES DAYTON OH
200KB8HOB DEBORA SHERRILL Dayton OH
201KB8HOQ RICHARD JOHNSON DAYTON OH
202KB8HPT FREDDY COCHRAN DAYTON OH
203KB8IXV FRED CONWAY DAYTON OH
204KB8IXW MICHAEL ARBAGI DAYTON OH
205KB8IZI JAMES WATKINS DAYTON OH
206KB8JBU PAUL WATKINS DAYTON OH
207KB8JHH ISAAC FRY DAYTON OH
208KB8JUA MICHAEL PRIEST DAYTON OH
209KB8KBP T JEFFREY DICKMAN DAYTON OH
210KB8KBS FRANCIS SIDIGU DAYTON OH
211KB8KLT NANCY BOECKERMAN DAYTON OH
212KB8KMA ROY MC GILL DAYTON OH
213KB8KMX CHRISTOPHER WELLS DAYTON OH
214KB8LEU TIMOTHY MICHAELS DAYTON OH
215KB8LIC CHARLES COMBS DAYTON OH
216KB8LJQ VERA MOORE DAYTON OH
217KB8LSE KELLY ADAMS DAYTON OH
218KB8LUH LAWRENCE TYREE DAYTON OH
219KB8LUM HAROLD DEAN DAYTON OH
220KB8LZC DIMPLE BELLAMY DAYTON OH
221KB8MAR RUSSELL LOUGHLIN DAYTON OH
222KB8MCK MARK NOSEK DAYTON OH
223KB8MMR GEORGE DAVIS DAYTON OH
224KB8MMW J Richard Taylor Dayton OH
225KB8MNC MARLOWE HAWKINS DAYTON OH
226KB8MPI DAVID GAUER DAYTON OH
227KB8MPU CHARLES HODITS DAYTON OH
228KB8MSR RAYMOND JOHNSON DAYTON OH
229KB8MTL FLOYD BARTLEY DAYTON OH
230KB8NCN LARRY WHEATLEY DAYTON OH
231KB8NOI PAUL GEORGE DAYTON OH
232KB8NPP LOREN BATTELS DAYTON OH
233KB8NWL Robert Wiedlund DAYTON OH
234KB8NY ROBERT PATRICK DAYTON OH
235KB8OPN THOMAS SLORP DAYTON OH
236KB8PFR JASON BARRETT Dayton OH
237KB8PPK JAYSON NOWAK DAYTON OH
238KB8PTD Christopher Juan DAYTON OH
239KB8PZT DAVID BACHER Dayton OH
240KB8QT Harold Mitchell DAYTON OH
241KB8RGU DEBORAH MULHOLAND DAYTON OH
242KB8ROD WAYNE SCHWEGEL DAYTON OH
243KB8RPK JAMES WATSON DAYTON OH
244KB8RPV JANET BUSSARD DAYTON OH
245KB8RPW RUBY OWENS DAYTON OH
246KB8RRO WAYNE GLEISSNER DAYTON OH
247KB8RTD CHARLES PINNEY DAYTON OH
248KB8RTG MICAH MOYER DAYTON OH
249KB8RVB THERESA RUWE DAYTON OH
250KB8SAZ JOHN GEESEN DAYTON OH
251KB8SHW JAMES THATCHER Dayton OH
252KB8SRQ Jon Thuermer Dayton OH
253KB8SSX Samantha Stevens Dayton OH
254KB8SZR FREDERIC CAILLAT DAYTON OH
255KB8TCM DENNIS PHILIPPS DAYTON OH
256KB8TFC ALVA SLIVER DAYTON OH
257KB8TJQ JAMES MILES DAYTON OH
258KB8TPS GARY BACH DAYTON OH
259KB8TPT Martin Cvitkovich Dayton OH
260KB8TPV SANDRA SCHOEMANN DAYTON OH
261KB8TXT BOBBIE SEEBACH DAYTON OH
262KB8TXU RONALD PERRY Dayton OH
263KB8TZG BRUCE YANCY DAYTON OH
264KB8UHX PERRY LATTA DAYTON OH
265KB8UIA DAVID ANDERS DAYTON OH
266KB8UJP ELIZABETH MEECE DAYTON OH
267KB8ULR CHARLES STOVALL DAYTON OH
268KB8UQM RONALD MARLIN DAYTON OH
269KB8UQP David Reichard Dayton OH
270KB8UUT Ronald Sanderson Dayton OH
271KB8UZZ MARK TEMPLEMAN DAYTON OH
272KB8VAL JENNIFER MURRAY DAYTON OH
273KB8VHB THOMAS COFFEY DAYTON OH
274KB8VHS CHRISTOPHER BROOKS DAYTON OH
275KB8VVF JAMES JOHNSON DAYTON OH
276KB8VVG DEANNA JENDE DAYTON OH
277KB8VVH CHARLES FREY DAYTON OH
278KB8WDA NATHAN MC CORMICK DAYTON OH
279KB8WDD DAVID BRAMLAGE DAYTON OH
280KB8WDE ROBERT LAURO DAYTON OH
281KB8WDJ RONALD WICK Dayton OH
282KB8XP JEROME WILLOUGHBY DAYTON OH
283KB8YHQ GARLAND BREWSTER DAYTON OH
284KB8YHT DALLAS GUFFEY DAYTON OH
285KB8YPP JERRY HSU DAYTON OH
286KB8YXJ DEBORAH KIRBY DAYTON OH
287KB8ZFR HELEN CARVER DAYTON OH
288KB8ZJU George Gowker Dayton OH
289KB8ZJW KELLY BLAIR DAYTON OH
290KB8ZJX KURT EICKELBERG DAYTON OH
291KB8ZKC ALISON CLAREY DAYTON OH
292KB8ZKI THOMAS WIMSATT DAYTON OH
293KB8ZKR JAY SMALLWOOD DAYTON OH
294KB8ZKT HOLGER HENN DAYTON OH
295KB8ZKU FAY MARSHALL DAYTON OH
296KB8ZKV JEFFREY NYE DAYTON OH
297KB8ZNY NATHANIEL SANDLIN DAYTON OH
298KB8ZNZ ERIC JONES DAYTON OH
299KB8ZOC DAVID MERRITT DAYTON OH
300KB8ZOD DEVON BRITTON DAYTON OH
301KB8ZOE DEREK BRITTON DAYTON OH
302KB8ZOG HARLEY BRITTON DAYTON OH
303KB8ZOJ TONY GUY DAYTON OH
304KB8ZYQ GARY BAILEY Dayton OH
305KB9ODD PAM FINK DAYTON OH
306KB9QDI JAMES SCHABLEIN Dayton OH
307KB9QEA ALEX MULVIHILL DAYTON OH
308KC4WWQ Luther Wimberly DAYTON OH
309KC7LZT GARTH FISHER Dayton OH
310KC8ABA JOYCE KUPERMAN DAYTON OH
311KC8ABB SETH BONDER DAYTON OH
312KC8ADV RONNIE BARBER DAYTON OH
313KC8AEU THOMAS REYNOLDS DAYTON OH
314KC8AEV JEFFREY ROEMER DAYTON OH
315KC8AGE RALPH WEAVER DAYTON OH
316KC8AMS NORTHMONT HIGH SCHOOL ARC DAYTON OH
317KC8ANK BRIAN KOWAL DAYTON OH
318KC8ANM CHRISTOPHER SIWECKI DAYTON OH
319KC8ANP RANDALL TEANEY DAYTON OH
320KC8ANR STEVEN WELLMAN DAYTON OH
321KC8AVT JENNIFER AMBOS DAYTON OH
322KC8AVU JOHN GARD DAYTON OH
323KC8AZC ROBERT DRUMHELLER DAYTON OH
324KC8BBC MADELINE ISELI DAYTON OH
325KC8BDU WILLIAM FISHER DAYTON OH
326KC8BG ROBERT RAMSEY DAYTON OH
327KC8BGS JOHN WILLIAMS DAYTON OH
328KC8BJT SUZANNE ANDERS DAYTON OH
329KC8BLV GREGORY MILSTEAD DAYTON OH
330KC8BMU PAUL NEELY DAYTON OH
331KC8BMV MICHAEL WIETZEL DAYTON OH
332KC8BMW SCOTT SCHNEIDER DAYTON OH
333KC8BVN LAWRENE TRUMP DAYTON OH
334KC8BYE EUGENE SIMMONS DAYTON OH
335KC8BYF JAMES HILT DAYTON OH
336KC8BYZ STEVEN JONES DAYTON OH
337KC8BZB BRUCE MC GILL DAYTON OH
338KC8CHE MATTHEW GRZEGORZEWSKI DAYTON OH
339KC8CSI Byron Troutman Dayton OH
340KC8DB MARVIN SPARKS Dayton OH
341KC8DKU CAROL SMITH DAYTON OH
342KC8DRZ JEFFREY KREUTZ DAYTON OH
343KC8DSC RONALD DECKER DAYTON OH
344KC8ECT LOUIS ELLIOTT DAYTON OH
345KC8EFE JOHN MALAS DAYTON OH
346KC8EJB DON DREESBACH DAYTON OH
347KC8EKC Grant Stevens Dayton OH
348KC8EQF FRANK SCHWARK DAYTON OH
349KC8EQM CHARLES GOVEY Dayton OH
350KC8ET ROBERT SIMPSON DAYTON OH
351KC8ETS John Heck Dayton OH
352KC8EWA COURTNEY WRIGHT DAYTON OH
353KC8FCD ROBERT KATZENBACH DAYTON OH
354KC8FMN M. HAGAN DAYTON OH
355KC8GLC SAMUEL STEIN DAYTON OH
356KC8GXY JOAB HAILEYESUS DAYTON OH
357KC8GYC MARILYN FISCHER DAYTON OH
358KC8GYG BILLY KATZENBACH DAYTON OH
359KC8GYH KEVIN SHIPP DAYTON OH
360KC8GYI CHRIS DODSWORTH DAYTON OH
361KC8GYV HIRUY WOLDAY DAYTON OH
362KC8GZA HARRY WALTON DAYTON OH
363KC8GZC KYLE RAMEY DAYTON OH
364KC8HOT BRUCE BALSINK DAYTON OH
365KC8HTN RYAN SHAPIRO Dayton OH
366KC8HTQ MICHAEL TRAPP DAYTON OH
367KC8HWS JEREMY DIETZ DAYTON OH
368KC8HWT JOSHUA PARKER DAYTON OH
369KC8HWV LORRAINE PEERENBOOM DAYTON OH
370KC8IAI BRUCE STAHL dayton OH
371KC8IGC CHRISTOPHER SCHINDLER DAYTON OH
372KC8IGD JOSHUA WEST DAYTON OH
373KC8ILD JASON PETRAE DAYTON OH
374KC8IOB MARK PERRY DAYTON OH
375KC8IOC JEFFREY DOUB DAYTON OH
376KC8IQM ERIC BALSTER DAYTON OH
377KC8IQN MIKE JORDAN DAYTON OH
378KC8IQP PATRICK BIMONTE DAYTON OH
379KC8IQQ LARA SIMSIC DAYTON OH
380KC8ISM KIPLING REYNOLDS DAYTON OH
381KC8IUS MARK YOUSIK DAYTON OH
382KC8IUU JEREMY WHITACRE DAYTON OH
383KC8IUV SEMERE TESFAY DAYTON OH
384KC8IUW THOMAS LUTZ DAYTON OH
385KC8IUX JEFFREY ISING DAYTON OH
386KC8IUY NICOLE FERSH DAYTON OH
387KC8IUZ DOUGLAS DROEGE DAYTON OH
388KC8IVA ANDREW BABIC DAYTON OH
389KC8IYU DEREJE RETTA DAYTON OH
390KC8JCM TIMOTHY HARPSTER DAYTON OH
391KC8JCN MICHAEL DOZIER DAYTON OH
392KC8JIP KEITH BAKER DAYTON OH
393KC8JXR ZACHARY DECKER DAYTON OH
394KC8KDB CARL ROSE DAYTON OH
395KC8KDC JODY ACKERMANN Dayton OH
396KC8KDE BILLY POSTON DAYTON OH
397KC8KDH SHASTIN SHULL DAYTON OH
398KC8KDZ Charles Brinkman Dayton OH
399KC8KHR LARRY WEAVER DAYTON OH
400KC8KPF BRETT KEAFFABER DAYTON OH
401KC8KTR MARY LOU GUIZZO DAYTON OH
402KC8KXU ANTHONY WOODCOCK DAYTON OH
403KC8KZB MICHAEL WILLIAMSON DAYTON OH
404KC8LBM TODD WILKINS DAYTON OH
405KC8LFT MARIA STENTZ DAYTON OH
406KC8LFV EDWARD MC NEELEY DAYTON OH
407KC8LFY ANDREW MRAZ DAYTON OH
408KC8LFZ ERIC HANSEN DAYTON OH
409KC8LGA JAMES BROWN DAYTON OH
410KC8LIJ LIBBY MAKLEY DAYTON OH
411KC8LJJ JOAN BOSTICO DAYTON OH
412KC8LLA CHRISTOPHER FINLAY DAYTON OH
413KC8LLE JANICE BAKER DAYTON OH
414KC8LLF LISA DILLHOFF DAYTON OH
415KC8LLL LOUIS TRIPPEL DAYTON OH
416KC8LLM ERIC SALYERS DAYTON OH
417KC8MNX ALDEN RAGLAND DAYTON OH
418KC8MUP Larry Miller Dayton OH
419KC8NO JAMES HILL DAYTON OH
420KC8OZ EVELYN LANTZ DAYTON OH
421KC8WE JOHN RICH DAYTON OH
422KD4SZD MATTHEW GREEN Dayton OH
423KD4ZIR JOSEPH CROTTS DAYTON OH
424KD6RFN DANNY O BRIEN Dayton OH
425KD6RFO F ANN O BRIEN Dayton OH
426KD8FO David Forbes Dayton OH
427KD8HL CONRAD LANDING DAYTON OH
428KD8HM JULES SHERMAN DAYTON OH
429KD8HT Daryl Taylor Dayton OH
430KD8IT MAURICE CANNADAY DAYTON OH
431KD8MW Gene Arnold Dayton OH
432KD8UW WENDELL HOLLON DAYTON OH
433KE6GBW WILLIAM FORSTER DAYTON OH
434KE6HSM MARTHA FORSTER Dayton OH
435KE7CK ROBERT MILLS Dayton OH
436KE8BV JAMES DALLEY DAYTON OH
437KE8DW ALBERT LANNIGAN DAYTON OH
438KE8FP Stephan Lubbers Dayton OH
439KE8HT DANILO JUAN DAYTON OH
440KE8KS WILLIAM HULL DAYTON OH
441KE8PM STANLEY ALLABACK DAYTON OH
442KE8WJ GEORGE SHEARER DAYTON OH
443KE8WO GARY SARGENT DAYTON OH
444KE8YE PAUL ROBERTS DAYTON OH
445KE8ZU MARGARET MEYER DAYTON OH
446KE9DJX RODNEY SHIELDS DAYTON OH
447KF6CNA GEORGE TAULBEE DAYTON OH
448KF8JN GEORGE ROBERTS DAYTON OH
449KF8JO WILLIAM JOHNSON Dayton OH
450KF8SB FRED RALSTON DAYTON OH
451KF8VA William Schulz Dayton OH
452KG5ZI THOMAS JONES DAYTON OH
453KG8CC STANLEY SMITH DAYTON OH
454KG8JU CHARLES KELLY DAYTON OH
455KG8P JUDITH FRYE DAYTON OH
456KI8AA Steven Zabarnick Dayton OH
457KI8DV KEVIN VOSS DAYTON OH
458KJ8B THOMAS HILL DAYTON OH
459KP4AQI Alfonso Torres Dayton OH
460KY2X LULA WICHLAC DAYTON OH
461NØHFL DAVID MANGLOS Dayton OH
462NØKIE RICHARD SNELL DAYTON OH
463N2ERI ARTHUR NORMAN Dayton OH
464N2ISZ PETER VAN DER WAL DAYTON OH
465N2TUJ SHAWNA COLLINS DAYTON OH
466N3DF Neil Friedman Dayton OH
467N3EQH Ronald Matsumura Dayton OH
468N3VWR CHRISTIAN J HAAG DAYTON OH
469N3WPV JOHN SZANTO DAYTON OH
470N4OKT DENNIS GREEN DAYTON OH
471N4QME MARGARET GREEN DAYTON OH
472N5JIF RODNEY BEAM DAYTON OH
473N5KCL THOMAS SENNE DAYTON OH
474N6FXB EARL MOREO DAYTON OH
475N6PAY WALTER JOYNES Dayton OH
476N6UFO GREGORY WISE DAYTON OH
477N7SXG CHRIS MARTIN DAYTON OH
478N7SXH LISA MARTIN DAYTON OH
479N8ACV CARL CUTRIGHT DAYTON OH
480N8ADA ROBERT MC KAY DAYTON OH
481N8ADK JAMES BENNETT DAYTON OH
482N8ADO ROBERT BAKER Dayton OH
483N8AEC DANIEL GRAVES DAYTON OH
484N8AJR MARK STURGELL DAYTON OH
485N8AQH CARLTON RICKMAN DAYTON OH
486N8AQU RALPH MALOTT DAYTON OH
487N8BRX Harold Bols Dayton OH
488N8BSB WILLIAM MULLIS DAYTON OH
489N8CBU RICHARD MILLER DAYTON OH
490N8CWG PHONELESS IN AMERICA MORSE AMATEUR RADIO CLUB DAYTON OH
491N8CWT RENEE GORD DAYTON OH
492N8CZD SHARON BROWN DAYTON OH
493N8DRM DAVID MICHEL DAYTON OH
494N8EBJ KEVIN UNTERBORN DAYTON OH
495N8EEE WILBUR ALEXANDER DAYTON OH
496N8EHY FRANCES LE GORE DAYTON OH
497N8EOT ALBERT BOONE DAYTON OH
498N8EVW DAVID WARD DAYTON OH
499N8EYA MILDRED MILLER DAYTON OH
500N8FJH LUCINDA LE GORE DAYTON OH
501N8FOL CHARLES PARIS DAYTON OH
502N8FSU WARREN REINHARDT DAYTON OH
503N8GCQ ANN HARTING DAYTON OH
504N8GHN RICHARD BOESCH DAYTON OH
505N8GSO WILLIAM JACOBS DAYTON OH
506N8GST VICKI UNTERBORN DAYTON OH
507N8GXT ROBERT DAVID DAYTON OH
508N8HJI ROBERT MAC NEALY DAYTON OH
509N8HUT JERRY HENSLEY Dayton OH
510N8IDR Richard Balk Dayton OH
511N8IEA CALVIN CHILDERS DAYTON OH
512N8IGS PATRICK NEFF DAYTON OH
513N8IRO LINDA MARSHMENT DAYTON OH
514N8IUD K JOHNN LUU DAYTON OH
515N8JAJ EILEEN BROWN DAYTON OH
516N8JAS STEPHEN BROWN DAYTON OH
517N8JGY JOHN CUNNINGHAM DAYTON OH
518N8JHP JULIE MOREO DAYTON OH
519N8JJH MICHAEL EISENHAUER DAYTON OH
520N8JLH ROGER MC NUTT Dayton OH
521N8JMZ THERESA MULLIS DAYTON OH
522N8JQT CLIFFORD ROBERTS DAYTON OH
523N8KLW RICHARD MANN DAYTON OH
524N8KRE DECKER DOGGETT DAYTON OH
525N8KXC ROBERT FENNER DAYTON OH
526N8KZA WILLIAM CULL DAYTON OH
527N8LDP ROBERT HISLE DAYTON OH
528N8LFS DEBRA CULL DAYTON OH
529N8LJI ROBERT RICE DAYTON OH
530N8LJX JAMES WISE Dayton OH
531N8LLK JACK ROBERTS DAYTON OH
532N8LMD ERIC WIESEL DAYTON OH
533N8LOU DAVID ADKINS DAYTON OH
534N8LVF JEFFERY SHEESE DAYTON OH
535N8LWI PAMELA STAUTBERG DAYTON OH
536N8LYA ROBERT BIELING DAYTON OH
537N8MBY TIM MALMSBURY DAYTON OH
538N8MCA JOHN KUNZ DAYTON OH
539N8MNH MICHAEL CARPENTER DAYTON OH
540N8MUB DOYLE RICHARDSON DAYTON OH
541N8NOZ NELLAVENE AUSTIN DAYTON OH
542N8NUY EDWARD COLLINS DAYTON OH
543N8OAC MICHAEL ROGERS DAYTON OH
544N8OAX PHILIP LEE DAYTON OH
545N8OTG JACKIE DAVIS DAYTON OH
546N8OTH PAULINE KOBUS DAYTON OH
547N8OTK MARGARET LANICH DAYTON OH
548N8OTN RALPH HOEBNER DAYTON OH
549N8OTO DAVID WHITE DAYTON OH
550N8OTR MARTIN KOBUS DAYTON OH
551N8OTS DAVID FELDMAN DAYTON OH
552N8OTT HAROLD SNEDDEN DAYTON OH
553N8OTW JOHN CHUPRUN DAYTON OH
554N8OTX MACK TAYLOR DAYTON OH
555N8OTZ ROBERT HALL DAYTON OH
556N8OVP WILLIAM LANICH DAYTON OH
557N8OVS NOEL BALDWIN DAYTON OH
558N8OVX HOWARD SCHMELTZ DAYTON OH
559N8OVZ MICHAEL GEORGE DAYTON OH
560N8OZH SEVERN SEREDA DAYTON OH
561N8PCU Vicki Bentley DAYTON OH
562N8PNT GEORGE GAMBRELL DAYTON OH
563N8PQC EDWARD SIMMONS DAYTON OH
564N8PQD JOHN HOPSON DAYTON OH
565N8PQF RUSSELL BEAVER DAYTON OH
566N8PUK ROGER FLOYD DAYTON OH
567N8QJO STEVEN GAMBRELL DAYTON OH
568N8QJP ROBERT HENRY DAYTON OH
569N8QJQ JEFF JONES DAYTON OH
570N8QNP Aubrey Flock Dayton OH
571N8RIT Nathaniel Gates Dayton OH
572N8RIX EMILIO KOURANY DAYTON OH
573N8RIY GARY SEEBACH DAYTON OH
574N8RJA JEFFERY BOWLING DAYTON OH
575N8RJB MARYANN WALKER DAYTON OH
576N8RJL KAREN RANDOLPH DAYTON OH
577N8RKB STEPHEN CARTWRIGHT DAYTON OH
578N8RKC ROBERT BLANCHARD DAYTON OH
579N8ROE WILLIAM BROACH DAYTON OH
580N8RSF FREDERICK LAMSDALE DAYTON OH
581N8RSG TERRI LAMSDALE DAYTON OH
582N8RYJ PAUL RATERMAN DAYTON OH
583N8RYX TOM WILLIAMSON DAYTON OH
584N8SD MICHAEL ARQUILLA DAYTON OH
585N8SFM JAMES ANDERSON DAYTON OH
586N8SGK MARY CLEAVELAND DAYTON OH
587N8SPY GARY TURNER DAYTON OH
588N8SPZ STEVE KLEINHENZ DAYTON OH
589N8TED GREGORY HOSKINS DAYTON OH
590N8TEP William Dungey Dayton OH
591N8TKE CATHERINE DORNBUSCH DAYTON OH
592N8TKG JOSEPH WILLIAMS DAYTON OH
593N8TPS RALPH MAYO DAYTON OH
594N8TTM JEFFREY HAUN DAYTON OH
595N8UBP RUDY BEAVIN DAYTON OH
596N8UBT DARRELL WILLIAMS DAYTON OH
597N8UBV Franklin White Dayton OH
598N8UDB LINDA GREWELL DAYTON OH
599N8UFN MARY BARGER DAYTON OH
600N8UGY DALE LEHNHOFF DAYTON OH
601N8UHQ Donald Cook Dayton OH
602N8UIK JONATHAN BROWN DAYTON OH
603N8UNB ROBERT BAILEY DAYTON OH
604N8UR JOHN ACKERMANN Dayton OH
605N8VAT DENNIS HANCE DAYTON OH
606N8VAV PHILLIP CONRAD DAYTON OH
607N8VES Andrew Anderson Dayton OH
608N8VMA FRED MIDDLETON DAYTON OH
609N8VOY MICHAEL SCHOLLE DAYTON OH
610N8WFM DEBORAH WARREN DAYTON OH
611N8WGY KEN HEY DAYTON OH
612N8WPC CAROLYN CARTWRIGHT DAYTON OH
613N8WRD ROBERT FROBERG DAYTON OH
614N8XA PHIL RUSSO DAYTON OH
615N8XBS ROY DEARDORFF DAYTON OH
616N8XCR JOHN DURITSCH dayton OH
617N8XCS JAMES DEARDORFF DAYTON OH
618N8XFY SUSAN MIDDLETON DAYTON OH
619N8XKA LOWELL PITTS DAYTON OH
620N8XNK BRIAN FARUKI DAYTON OH
621N8XVI FRANCINE HANCHAK DAYTON OH
622N8XVV WAYNE PENIX DAYTON OH
623N8YFH JOHN WILSON DAYTON OH
624N8YFR CATHLEEN PENIX DAYTON OH
625N8YFU RICHARD DAVIS DAYTON OH
626N8YGF DAVID MILLS DAYTON OH
627N8YIL DIANE BUCHANAN DAYTON OH
628N8YRJ RICHARD ITTELSON DAYTON OH
629N8ZAT LISNA PALIS RUSSO DAYTON OH
630N8ZBC CHARLES ANDERSON DAYTON OH
631N8ZCQ CATHERINE HOSKINS DAYTON OH
632N8ZGF SUSAN BLAIR DAYTON OH
633N8ZGP KEVIN HARDY DAYTON OH
634N8ZQM GERALD ELAM DAYTON OH
635N8ZQS SON NGO DAYTON OH
636N8ZQY DEBRA DEEMS DAYTON OH
637N8ZRB Carl Owens Dayton OH
638N8ZRL RUSSELL ANDERSON DAYTON OH
639N8ZSQ LESLIE SCHULTE DAYTON OH
640N8ZTI CHARLES BENSONHAVER DAYTON OH
641NA8H SASHA STANLEY DAYTON OH
642NC8Q CHARLES GELM DAYTON OH
643NK8U JAMES PATTERSON DAYTON OH
644NY1A DAVID RAINES Dayton OH
645W5BWI HERBERT NAVARRO DAYTON OH
646W6CDR Wynn Rollert Dayton OH
647W6QJN RAYMOND HINES DAYTON OH
648W7LOC GERTRUDE MOORE Dayton OH
649W8AGR PHILIP WALTERS DAYTON OH
650W8AQZ JOHN JONES DAYTON OH
651W8AYJ MARTIN SCHULZE DAYTON OH
652W8AZT CHARLES WHITAKER DAYTON OH
653W8BI DAYTON AMATEUR RADIO ASSOCIATION Dayton OH
654W8BQ PHILLIP KELLY DAYTON OH
655W8BQB PERRY YANEY DAYTON OH
656W8CEE CHARLES SMILEY DAYTON OH
657W8CXM CLARENCE DOTY DAYTON OH
658W8DAL ARTHUR ECKHART DAYTON OH
659W8DCU FLOYD MYERS DAYTON OH
660W8DDB EVAN LARKIN DAYTON OH
661W8DGK LEO FOX DAYTON OH
662W8DOZ UNIVERSITY OF DAYTON AMATEUR RADIO CLUB Dayton OH
663W8DTX FRITZ RUSS DAYTON OH
664W8DWT CARL YEAGER DAYTON OH
665W8DZL COLEMAN SZEKELY DAYTON OH
666W8FIB LEO NARTKER DAYTON OH
667W8FNP BERTHA MC KECHNIE DAYTON OH
668W8FPA RALPH LE GORE DAYTON OH
669W8FZT EUGENE MAYLEBEN DAYTON OH
670W8GLM WILLIAM IVAN DAYTON OH
671W8GNT ROBERT TALBOT DAYTON OH
672W8GPS FEBO AMATEUR RADIO CLUB DAYTON OH
673W8GYA HARVEY HANSON DAYTON OH
674W8GZL ROBERT FIRTH DAYTON OH
675W8HPI LAWRENCE HARDY DAYTON OH
676W8HU JOSEPH HAUSMANN DAYTON OH
677W8HUN ROBERT KUHNERT DAYTON OH
678W8HVM DONALD ELTZROTH DAYTON OH
679W8IIP JOSEPH SEMKOW DAYTON OH
680W8IKF WILLIAM WHITE DAYTON OH
681W8IVN RAYMOND NAGEL DAYTON OH
682W8IZZ DON MC KECHNIE DAYTON OH
683W8JEF JEFF MC CARROLL DAYTON OH
684W8JES WINFIELD RAMISH DAYTON OH
685W8JEZ SANDFORD COHEN DAYTON OH
686W8JJJ GERALD JARABEK DAYTON OH
687W8JOS HUGH GUNN DAYTON OH
688W8KKF HARRY FLASHER DAYTON OH
689W8KQZ Russell Hoover Dayton OH
690W8KRD JOHN BIRDEN DAYTON OH
691W8KRR MIKE ELLIOTT DAYTON OH
692W8KRV DIXON SWITZER DAYTON OH
693W8KSO DONALD MC COLLOR DAYTON OH
694W8KWR DONALD PAGAN DAYTON OH
695W8KZI EDWARD MAUSER DAYTON OH
696W8LDF JOHN DE LAUCHE DAYTON OH
697W8LGM JOHN CASEY DAYTON OH
698W8LK JAMES PENNINGTON DAYTON OH
699W8LRO FRANK ADAMS DAYTON OH
700W8LZX EDWARD ZAHN DAYTON OH
701W8MBL JAN CHROMICK DAYTON OH
702W8MBS ROBERT DUNCAN DAYTON OH
703W8MCL BENJAMIN MEHLHORN DAYTON OH
704W8MJH JAMES HART DAYTON OH
705W8MON DONALD MC CARTHY DAYTON OH
706W8MYV JAMES BITTLE DAYTON OH
707W8MZQ JOHN MARMAN DAYTON OH
708W8NGR JOSEPH SILBAUGH DAYTON OH
709W8NJS JEROME RUDDUCK DAYTON OH
710W8NUQ JAMES WAITS DAYTON OH
711W8OHE STANLEY DINSMORE DAYTON OH
712W8OK FRANCIS SCHWAB DAYTON OH
713W8PB TROTWOOD AMATEUR RADIO CLUB DAYTON OH
714W8PH DOUGLAS HORNER DAYTON OH
715W8PHW OWEN VANCE DAYTON OH
716W8PNE WILLIAM BARTON DAYTON OH
717W8PQZ EDGAR FISHER DAYTON OH
718W8PR DESMOND HEARSUM DAYTON OH
719W8RHG ALFRED JOHNSON DAYTON OH
720W8RKL EDGAR SMITH DAYTON OH
721W8RKO LEONARD SUHAR Dayton OH
722W8RLD CHARLES CROWELL DAYTON OH
723W8RLY KENNETH MILLS DAYTON OH
724W8RMR RALPH WATROUS DAYTON OH
725W8SK JOHN COLEMAN DAYTON OH
726W8TEB VIRGIL JUNKER DAYTON OH
727W8TEX CECIL TYREE DAYTON OH
728W8TIV CHARLES CLIFTON DAYTON OH
729W8TOZ ROBERT FLEISCHMAN DAYTON OH
730W8TQ ARTHUR FUGATE DAYTON OH
731W8TQG STEPHEN SZABO DAYTON OH
732W8UNR HARRY BARRETT DAYTON OH
733W8VAY FREDERICK HILL DAYTON OH
734W8VVA FRANK BROOKS DAYTON OH
735W8VWL RUTH SILBAUGH DAYTON OH
736W8WJL SHEEMON WOLFE DAYTON OH
737W8WY CLIFFORD KEIHL DAYTON OH
738W8WYU ARDEN LONG DAYTON OH
739W8XP GREG POLLARD DAYTON OH
740W8XT CHARLES BAIR Dayton OH
741W8YAH DIXON HILSABECK DAYTON OH
742W8YOT HOMER TURRELL DAYTON OH
743W8ZCR John Missall Dayton OH
744W8ZFU PAUL NASEMAN DAYTON OH
745W8ZL ALONZO MALLETTE DAYTON OH
746W8ZOA THOMAS HOLLORAN DAYTON OH
747W8ZOK MARK FRENCH DAYTON OH
748W8ZON LEWIS GLAZE DAYTON OH
749W8ZQY EDMUND TERBORG DAYTON OH
750W8ZRO WILLIAM HANDLER DAYTON OH
751W9ELU ROBERT MAWDSLEY DAYTON OH
752WA2BOE SAYEH BLAMOH DAYTON OH
753WA2KOO VICTOR STAUDER DAYTON OH
754WA3OMQ DALE CANTARELL DAYTON OH
755WA5FAC John Mathis Dayton OH
756WA6ZPX Marjorie Smothers DAYTON OH
757WA8B GORDON BURTON DAYTON OH
758WA8BOA CARL PACKETT DAYTON OH
759WA8CDD JAMES ARP DAYTON OH
760WA8CDO Edward Effertz Dayton OH
761WA8CZF LAWRENCE BOSCH DAYTON OH
762WA8DQD THOMAS ROTH DAYTON OH
763WA8DQH ROSS BROWN DAYTON OH
764WA8DXU LARRY CRAWFORD DAYTON OH
765WA8EGI LEO BOYD DAYTON OH
766WA8G WILLIAM HARPER DAYTON OH
767WA8GDC JAMES HAMPTON DAYTON OH
768WA8GRP ROBERT SCHULHOFF DAYTON OH
769WA8HTZ EDWIN MAURER DAYTON OH
770WA8IHA PHILIP MERCURIO DAYTON OH
771WA8K HARVEY CHEW DAYTON OH
772WA8LIU Dennis Kahn DAYTON OH
773WA8MXV LEON STEIN DAYTON OH
774WA8NOP Michael Brubaker Dayton OH
775WA8PBA ROSS DOUGHTY DAYTON OH
776WA8PKK Ernest Mc Daniel Dayton OH
777WA8PMQ OPAL CARSON DAYTON OH
778WA8QOE MICHAEL NICKERSON DAYTON OH
779WA8SHU JOYCE POTTER DAYTON OH
780WA8TUQ ALVIN STEIN DAYTON OH
781WA8UGN PAUL KEATING DAYTON OH
782WA8URS WILLIAM ROSS DAYTON OH
783WA8VQO FORREST PHELPS Dayton OH
784WA8VVM HARVEY CLAYMAN DAYTON OH
785WA8WWX ALLEN CAMPBELL DAYTON OH
786WA8YKV MELVIN LEVY DAYTON OH
787WA8YNV RICHARD GUMMER DAYTON OH
788WA8ZFG Wallace Lord Dayton OH
789WA8ZHR DONALD CLEAVELAND DAYTON OH
790WB1K IRMELA REINHARDT DAYTON OH
791WB2LZN ROBERT ASHBURN DAYTON OH
792WB3HMJ Bruce Hall Dayton OH
793WB5EMT THOMAS HARPER DAYTON OH
794WB5WKP JOHN JAMES DAYTON OH
795WB6EEP PETER MOENTER DAYTON OH
796WB8ANT Michael Matosky Dayton OH
797WB8AUL DAVID KRILE DAYTON OH
798WB8BTV PATTY MAYABB DAYTON OH
799WB8EBH GREGORY HICKS Dayton OH
800WB8EMY ROBERT CARMODY DAYTON OH
801WB8FQS KENNETH BLAUVELT DAYTON OH
802WB8FTI STEPHEN DOURSON DAYTON OH
803WB8GBB HUBERT PERRY DAYTON OH
804WB8GXB MICHAEL SUHAR DAYTON OH
805WB8HSU RON MARSHALL DAYTON OH
806WB8IAS MICHAEL MILLS DAYTON OH
807WB8IFM GERD SCHRICK DAYTON OH
808WB8KMX William Pryor Dayton OH
809WB8LGC ROBERT DESSERT DAYTON OH
810WB8MPH SINCLAIR COMMUNITY COLLEGE ARC Dayton OH
811WB8NWK ROLAND TOTH DAYTON OH
812WB8OCT WILLIAM BARRETT DAYTON OH
813WB8OOD FRED EISERT DAYTON OH
814WB8ORO MARK MEEK DAYTON OH
815WB8RPW THOMAS LOVELY DAYTON OH
816WB8RVD PHIL EVANS DAYTON OH
817WB8TEK JOHN GRODY DAYTON OH
818WB8VAH GLENN JIVIDEN DAYTON OH
819WB8VPK CONSTANCE HUNTER DAYTON OH
820WB8VSU JAMES BACHER DAYTON OH
821WB8WZR Thurman Chastain Dayton OH
822WB8YLF DOUGLAS HEIGHTON DAYTON OH
823WB8ZLE GERALD SCHOMMER DAYTON OH
824WB9BXT ROGER HOFFMAN DAYTON OH
825WD8AAU DANIEL PUCKETT DAYTON OH
826WD8AJD JOHN CRIST DAYTON OH
827WD8AOW JOHN HEY Dayton OH
828WD8ATF DONOVAN SLONAKER DAYTON OH
829WD8ATP MARJORIE FLASHER DAYTON OH
830WD8ATS ERIC FLASHER DAYTON OH
831WD8BAE FREDERICK LINXWEILER DAYTON OH
832WD8CSL Thomas Wiegman DAYTON OH
833WD8DWI CHARLES DENSLOW DAYTON OH
834WD8DWX ROBERT JENKINS DAYTON OH
835WD8EKC MARK SHOCKEY Dayton OH
836WD8IGL GABRIEL EDDE DAYTON OH
837WD8JBQ JAMES STEWART DAYTON OH
838WD8JBZ Frank Loverti Dayton OH
839WD8JNE EDWARD WASSER DAYTON OH
840WD8KYN ALDEN WALTERS DAYTON OH
841WD8KYR ROBERT GARBER DAYTON OH
842WD8KYU PAUL STULL DAYTON OH
843WD8KZB WARREN BORTON DAYTON OH
844WD8LWJ DONALD ANDERSON DAYTON OH
845WD8NBK FRANK HERMAN DAYTON OH
846WD8NCP RICHARD BOONE DAYTON OH
847WD8NCR WILLIAM BOICE DAYTON OH
848WD8NGN RICHARD SCHROEDER DAYTON OH
849WD8NVY Charles Berry Dayton OH
850WD8ODT RICHARD MACDUFF DAYTON OH
851WD8PSI JACK LANTZ DAYTON OH
852WD8PWP FREDDY COCHRAN DAYTON OH
853WD8QAI JERRY MILLER DAYTON OH
854WD8ROE Robert Bols DAYTON OH
855WF5G ALAN PETTIGREW DAYTON OH
856WF8N ROBERT CONGER DAYTON OH
857WQ8N Darrell Hunter Dayton OH
858W8KOT DONALD HIMES DAYTON OH
859W8KRM THOMAS NISBET DAYTON OH
860W8PB PATRICIA BURTON DAYTON OH
861KC8NBV Max Alexander Dayton OH
862KC8NDE Alexander Holmes Dayton OH
863KC8NDF Max Dalton DAYTON OH
864KC8NDS Elizabeth Davis Dayton OH
865AB8Y BILLY POSTON DAYTON OH
866KD5IOT CATHLEEN LONG Dayton OH
867K8LIZ Elizabeth Davis Dayton OH
868KC8NMB SOUTHWEST OHIO REPEATER ASSOCIATION DAYTON OH
869KC8NRA John Kirker Dayton OH
870AK8T THERESA RUWE DAYTON OH
871KC8NXE James Combs DAYTON OH
872KC8NZM Daniel Simpson Dayton OH
873KC8OKN Marvin Potts Dayton OH
874KC8OKQ Robert Hauff DAYTON OH
875KC8OMD ERIC KIRKER DAYTON OH
876KC8ONH JAMES LUCKETT DAYTON OH
877AC8G HARRY FLASHER DAYTON OH
878KC8OUU Matthew David Dayton OH
879KC8OXR David Lindamood Dayton OH
880AB8IJ Don Dreesbach Dayton OH
881KC8PBJ Bradley Schauer Dayton OH
882KCØINU Timothy McKleroy Dayton OH
883KC8PGT Ryan Koors DAYTON OH
884W8DPL David Lindamood Dayton OH
885KC8PLZ Steve Fuchs Dayton OH
886W8BIG DANNY STILES DAYTON OH
887KC8PTT John Glenski Dayton OH
888KC8PTU Shelly Schmidt Dayton OH
889KC8PTV Garrett Prom Dayton OH
890KC8PTW Christine Chevalier Dayton OH
891KC8PTX Tory Jones Dayton OH
892KC8PTY Erin O Shea Dayton OH
893KC8PTZ Brandon Fedders Dayton OH
894KC8PUB John Caprilla Dayton OH
895KC8PUC Andrew Fullenkamp Dayton OH
896KC8PUF James McCollum Dayton OH
897KC8PUG Jeremy Addis Dayton OH
898KC8PVC Jeffrey Shannon Dayton OH
899KC8PVE Mark Mihal Dayton OH
900KC8PVH Felicia Ruggeri Dayton OH
901KC8PVI Benjamin Rohling Dayton OH
902K8JJJ JOYCE JOHNSON Dayton OH
903KC8PYQ Thomas Salvatierra Dayton OH
904KC8PYR Hershel Collins DAYTON OH
905KC8PYS Bradley Schuster Dayton OH
906KC8PYT David Ohlemacher Dayton OH
907KC8QBN Diane Dalton DAYTON OH
908K8CPR CARL ROSE DAYTON OH
909WP3KU Jorge Sanchez-Martinez Dayton OH
910W8COH West Central Ohio Amateur Radio Association Dayton OH
911KC8RNL Frank Valdor Dayton OH
912KC8RNM William Tackett Dayton OH
913KC8RNO Aaron Simpson Dayton OH
914KC8RSN Brian Riffee DAYTON OH
915KC8RSO Steven Nickels Dayton OH
916KC8RSP Eric Harper Dayton OH
917KC8RUZ Raymond Hugger Dayton OH
918KC8SFN Dayton Microcomputer Association, Inc. Dayton OH
919KC8SGW David Kazay Dayton OH
920KC8SHG William Gruesbeck Dayton OH
921AE8U David Johnson Dayton OH
922KC8SJX Keith Rowe Dayton OH
923KC8SJY Stephen Radlowski Dayton OH
924KC8SKA Keith Martin Dayton OH
925KC8SKB Jennifer Gibson Dayton OH
926KC8SKC Joseph Fieler Dayton OH
927KC8SKD Marcy Carew Dayton OH
928KC8SKH Harry Sober Dayton OH
929KC8SLB Dayton Microcomputer Association, Inc Dayton OH
930KC8SPH Shawn Nichols Dayton OH
931KC8SPL Edward Nykiel Dayton OH
932KC8SPM Melissa Sepos Dayton OH
933KC8STE Curtis Givens Dayton OH
934KC8STH Clararesa Toney Dayton OH
935KC8SWI KURTZ MILLER Dayton OH
936KC8TDA Michael Shaffer Dayton OH
937KC8TEP Oliver Beaven Dayton OH
938K8DMA Dayton Microcomputer Association, Inc Dayton OH
939KG4SJM Todd Engelman Dayton OH
940KC8TND Gary Clark Dayton OH
941W8CBS Carl Owens Dayton OH
942W8RBV RAYMOND VORE Dayton OH
943K8GU ETHAN MILLER Dayton OH
944KC8TSM Vicki Morter DAYTON OH
945KC8TSN Winfield Morter DAYTON OH
946KC8TTK Tamara Ward Dayton OH
947KC8TWU Mark Knapke Dayton OH
948W1TJR Tamara Raines Dayton OH
949AB8OO Patrick Coffey Dayton OH
950KC8UBZ Charles Blair Dayton OH
951KC8UIJ Austin Jones Dayton OH
952W8KKF ERIC FLASHER DAYTON OH
953AB8PN Charles Blair Dayton OH
954W7HIO PHILLIP KELLY DAYTON OH
955KC8UMU Charles Sorey Dayton OH
956KC8UMW Susan Kirker Dayton OH
957KC8UMX Kristina Haines Dayton OH
958K8VQ ANDREW BOGGS Dayton OH
959KC8UOB Pamela Miller Dayton OH
960N8UW Charles Blair Dayton OH
961KC8UVU Jonathan Donaldson Dayton OH
962AB8PT John Kirker DAYTON OH
963KC8UWH George Nemeyer Dayton OH
964KC8UXV Daniel Gouge Dayton OH
965N3CLO Patrick Nugent Dayton OH
966KC8UYZ Kevin Yost Dayton OH
967KC8UZA Andrew Volpenhein Dayton OH
968KC8UZB Scott Stanley Dayton OH
969KC8UZC Luis Pratts Dayton OH
970KC8UZE Timothy Finegan Dayton OH
971K9TGR George Nemeyer Dayton OH
972W8TTT ROBERT CRESWELL dayton OH
973KC8VCE Richard Drye Dayton OH
974KC8VCF Gary Kaufman Dayton OH
975KC8VCG Nicholas Gerstner Dayton OH
976KC8VCH Michael Roberts Dayton OH
977KCØOOP Aaron Almendinger Dayton OH
978K8JDC James Cobb Dayton OH
979KC9DBB Melissa Weeks Dayton OH
980KC2KZS Miriam LADER DAYTON OH
981KCØPMY REZZA RAHMANI Dayton OH
982KC8WMA James Cunningham DAYTON OH
983KC8WQX Andrew Kahn Dayton OH
984KC8WTG Robert Free Dayton OH
985KC8WTN J Randolph Clark Dayton OH
986N8BLR Brian Riffee DAYTON OH
987AB8RG Gregory Santaromita Dayton OH
988KC8YEX RYAN HUNLEY DAYTON OH
989KC8YFA James Tomlinson Dayton OH
990AC8BC B Christine Mc Clellan DAYTON OH
991K8MCA Montgomery County ARES Dayton OH
992KC8YUA John Loomis Dayton OH
993KI4DQI CLINT SIKES Dayton OH
994KE5ACT HOWARD SHOEMAKER DAYTON OH
995K8XTQ LORRAINE PEERENBOOM Dayton OH
996KC8ZMB Peggy Lawrence Dayton OH
997KC8ZMC Sara Haynes Dayton OH
998KC8ZQR Sandeep Verghese Dayton OH
999W4VGM EUGENE SIMMONS DAYTON OH
1000KC8ZTC Janis Loomis DAYTON OH
1001KC8ZUG Will Sturgis Dayton OH
1002KC8ZXU Christopher Jebens Dayton OH
1003KI4GAB Jana Glass Dayton OH
1004KD8ADQ David Van Ostrand Dayton OH
1005KD8AFP Susan Jebens Dayton OH
1006KD8AIE James Hamilton Dayton OH
1007WY4N Adam Hoffman Dayton OH
1008W8BAQ DAVID WARD DAYTON OH
1009KD8ANL Daniel Lemaster Dayton OH
1010KD8APS Pamela Lubbers Dayton OH
1011KD8ASF Mary Green DAYTON OH
1012KD8AVH Kevin Mayl Dayton OH
1013KD8AWI Montgomery County Emergency Management Dayton OH
1014KD8AYU Gregory Textor Dayton OH
1015W8MCR Montgomery County Emergency Management Dayton OH
1016N9SZ Steven Zabarnick Dayton OH
1017NI8C Aaron Vaughn Dayton OH
1018KD8CHD Janet Hansen Dayton OH
1019KD8CKI DONALD HUTTON DAYTON OH
1020KD8CPV Steven Howard dayton OH
1021KS8J Earl Haynes Dayton OH
1022K3QY PHILLIP KELLY DAYTON OH
1023KD8CTK Charlene Edwards Dayton OH
1024KD8CXD Darrell Postell Dayton OH
1025KD8CZW Sharon Kanko Dayton OH
1026KD8CZY Ralph Kanko Dayton OH
1027KD8DGI KARL KOOGLE DAYTON OH
1028KD8DGJ William Kahler Dayton OH
1029K8SGK SHARON KANKO DAYTON OH
1030KD8DJF Brian Renfrow Dayton OH
1031NU8A James Alverson Dayton OH
1032W8MU MARTIN WATT Dayton OH
1033KD8DXU Harald Bischoff Dayton OH
1034KJ8YD Earl Haynes Dayton OH
1035KD8EGR David Wachenschwanz Dayton OH
1036KD8EJB Logan Seals Dayton OH
1037W8JYD Earl Haynes Dayton OH
1038KD8ELO Regina Tindall Dayton OH
1039KD8ENE Albert Starnes Dayton OH
1040KD8ENI Neil Lutz Dayton OH
1041KD8EWN Nicholas Hendricks Dayton OH
1042W8ACT Charles Brinkman Dayton OH
1043W8QHD Kristina Haines Dayton OH
1044KD8FFZ David Bentley Dayton OH
1045KD8FOD Mark Shininger Dayton OH
1046W8RKO MICHAEL SUHAR DAYTON OH
1047KE7MQY Mark Eilertsen Dayton OH
1048KD8GAD DAVID BARBER DAYTON OH
1049KD8GAK JOANNE SHAFFER DAYTON OH
1050KD8GCJ Robert Borchers DAYTON OH
1051KD8GCM Rickey Landess DAYTON OH
1052KD8GCP Matthew Ross Dayton OH
1053KD8GCU Jack Tepper DAYTON OH
1054KD8GFW Joseph Manning Dayton OH
1055AB8YS Richard Eppley DAYTON OH
1056KD8GHQ James Heinrich DAYTON OH
1057KD8GHR Gary Biddle Dayton OH
1058KD8GHU Jayne Boydston DAYTON OH
1059K4NKO RALPH KANKO DAYTON OH
1060KD8GMB MICHAEL SMALL DAYTON OH
1061KD8GMF Joseph Di Santis DAYTON OH
1062KD8GNA David Murray Dayton OH
1063W8KCI Jack Tepper DAYTON OH
1064KA8KYE David Murray Dayton OH
1065KD8GRW CHRISTOPHER Chappell Dayton OH
1066KD8GSS Timothy Carlin Dayton OH
1067KD8GVZ Kenneth Todd Dayton OH
1068KD8KET Kenneth Todd DAYTON OH
1069WD4RC Gem City Emergency Net Dayton OH
1070KD8HCT Joseph Sengl Dayton OH
1071KJ4ACT Michael Mitchell Dayton OH
1072K8TRO THOMAS O HARA DAYTON OH
1073W7REB Reverend Rodney Beam Dayton OH
1074KD8HOA Andrew Borneman Dayton OH
1075W8DZL JOSEPH MANNING DAYTON OH
1076KD8HPE Richard Malone Dayton OH
1077KD8HSZ Rick Rockwell Dayton OH
1078KD8HZX Cyndamarie Gunn Dayton OH
1079KD8IGC WALTER JOYNES Dayton OH
1080AC8BB JAMES BAKER DAYTON OH
1081KD8IJL MARILYN BAKER Dayton OH
1082KD8IJM DAVID GOODWIN DAYTON OH
1083KD8IJN Craig Miller Dayton OH
1084KD8IKI Earl Wilhoit Dayton OH
1085KD8IKJ Timothy Routson Dayton OH
1086KD8IKK CHARLES STOVALL DAYTON OH
1087KD8IKL Lawrence Ford Dayton OH
1088KD8ISK Robert Goffena DAYTON OH
1089KD8IVG Alison Smith Dayton OH
1090NS8EH Earl Haynes Dayton OH
1091AD8MW Gene Arnold Dayton OH
1092KJ4FDC Dale Marshall Dayton OH
1093KD8JEX Dayton Amateur Radio Association Dayton OH
1094KD8JHK WRIGHT STATE UNIVERSITY AMATEUR RADIO CLUB DAYTON OH
1095KD8JLV Steven Huff Dayton OH
1096W1WSU WRIGHT STATE UNIVERSITY AMATEUR RADIO CLUB DAYTON OH
1097KD8JMG Anne Santaromita Dayton OH
1098KD8JMJ Deborah Reynolds DAYTON OH
1099KD8JOZ ELI MONTGOMERY DAYTON OH
1100KD8JQC William Rice DAYTON OH
1101KD8JWL Sonja Adkins Dayton OH
1102KD8JYE David Ryan Chewning Dayton oh
1103KD8JZS Stephen Harris DAYTON OH
1104KD8JZW Jeffrey Bowman DAYTON OH
1105AC8DA THOMAS SENNE DAYTON OH
1106KD8KDF Roger White Dayton OH
1107KD8KEB Tab Conwell DAYTON OH
1108WC8Z Lawrence Ford Dayton OH
1109KD8KIG Brian Zimmerman Dayton OH
1110KD8KIK Allan Stevens Dayton OH
1111KD8KIL Richard Loechinger DAYTON OH
1112KD8KIN Keven Corbeil Dayton OH
1113KD8KIP Linda Bracken Dayton OH
1114KD8KIU Evan Law Dayton OH
1115K8TPD Richard Malone DAYTON OH
1116KD8KLE JOHN MOTT DAYTON OH
1117KD8KNJ John Snyder Dayton OH
1118KD8KOH ANDREW CROWDY DAYTON OH
1119N8EWW Earl Wilhoit Dayton OH
1120KD8LAF ALLEN CHERRY DAYTON OH
1121KD8LAK Henok Feseha Dayton OH
1122KD8LAM DOUGLAS SCHNEIDER DAYTON OH
1123KD8U THOMAS BERRY Dayton OH
1124KD8LCW TODD RARDON DAYTON OH
1125KD8LCY JOHN LARSEN DAYTON OH
1126KD8LDA STEWART HAWKINS DAYTON OH
1127KJ6AUV Scott Swanson Dayton OH
1128KD8LQW ZACHARY JEBENS DAYTON OH
1129KD8LQY MATTHEW BARBER DAYTON OH
1130KD8LRD Dayton Amateur Radio Association Dayton OH
1131KD8LRE Dayton Amateur Radio Association Dayton OH
1132KD8LXF RONALD RODGERS DAYTON OH
1133AJ4SD James Kimmerly Dayton OH
1134AE7CI David Paul Dayton OH
1135KF7ERE NATHAN RASMUSSEN DAYTON OH
1136KD8MEL DENNIS CANTRELL DAYTON OH
1137KD8MEW Lawrence Kuntz Dayton OH
1138W8SNO JASON THOMAS Dayton OH
1139KD8MKG STEVEN GILLSON Dayton OH
1140KD9KD Roger White Dayton OH
1141KD8MSH Casey Richardson Dayton OH
1142KD8MUR MICHAEL COMPTON DAYTON OH
1143KD8MWU THOMAS LATTA DAYTON OH
1144AC6Z JEFFREY MAXAM Dayton OH
1145KD8NDJ Edward Davidson Dayton OH
1146KD8NDL John Merchant Dayton OH
1147KD8NDM Dominic Maga Dayton OH
1148AC8FP Mark Connor Dayton OH
1149KD8NHG SHEILA HULL DAYTON OH
1150KD8NHI WAYNE WHITMILL DAYTON OH
1151KD8NHJ JIM GATON DAYTON OH
1152KD8NHK HARVEY HAHN DAYTON OH
1153KD8NHN KIRK CHUNG DAYTON OH
1154KD8NKP PHILIP LONGO DAYTON OH
1155KD8NKQ GREGORY STEPHENS DAYTON OH
1156KD8NOJ VIVIAN CARTWRIGHT Dayton OH
1157KD8NPL Ashwin Lalendran Dayton OH
1158KD8NQM William Welker Dayton OH
1159KD8NQP Randall Rhodes Dayton OH
1160KD8NQS Timothy Davis Dayton OH
1161KD8NSA Elijah DeMint Dayton OH
1162KD8NTL JOSHUA MCCAMEY DAYTON OH
1163KD8NUA NATINKA SIWECKI DAYTON OH
1164KD8NUB ARTHUR SIWECKI DAYTON OH
1165KD8NUC STEPHEN SIWECKI DAYTON OH
1166AC8GQ DINO ZINZIGK DAYTON OH
1167KD8OAR TIM RUCKER DAYTON OH
1168KD8OBH NATHANIEL ADAMS DAYTON OH
1169KD8OCF JEFFREY LOY DAYTON OH
1170KD8OCY DINO ZINZIGK DAYTON OH
1171KG8G GERALD JARABEK DAYTON OH
1172W8LOY JEFFREY LOY DAYTON OH
1173KD8OJP REGGIE BALLARD DAYTON OH
1174KD8OJU William Schulke Dayton OH
1175KD8OKP ROBERT LANGFORD DAYTON OH
1176KD8OKS SAMUEL CHERRY DAYTON OH
1177K8ROO William Tackett Dayton OH
1178KD8OPS Caleb Kell Dayton OH
1179KC2ZAR Ryan Steele Dayton OH
1180AC8HE THOMAS COFFEY DAYTON OH
1181KD8OUQ EARL DYER DAYTON OH
1182KD8OUS LUCINDA LEGORE Dayton OH
1183KD8OWK David Wilkinson Dayton OH
1184N8JJL JEFFREY LOY DAYTON OH
1185NC8D RALPH GAVIN DAYTON OH
1186KD8PBV THOMAS WILLIAMS DAYTON OH
1187K8JTD JEFFREY DEVOE DAYTON OH
1188K9DAC THOMAS WILLIAMS DAYTON OH
1189KD8PFY DANIEL HODGKINS DAYTON OH
1190WE8Q FRANCIS MORGAN Dayton OH
1191KD8PKL ELLIOTT MOSER DAYTON OH
1192KD8PLQ KEVIN UFFERMAN DAYTON OH
1193KD8PLR CHAD MORRIS DAYTON OH
1194KD8PLW KYLE MCCLARY DAYTON OH
1195KD8PMA LAURENCE MERKLE DAYTON OH
1196KD8PNW Alexander Fletcher Dayton OH
1197KD8PRU Oliver Beaven Dayton OH
1198KD8PYV Kenneth Horn Dayton OH
1199KD8PZX JASON PROCUNIAR DAYTON OH
1200KD8PZY STEVEN PROCUNIAR DAYTON OH
1201KD8QAF JEFFREY DURRUM DAYTON OH
1202KB1VTQ Satya Parthiva Sumanam Dayton OH
1203KD8QGD RICHARD THOMAS DAYTON OH
1204KD8QGN SEAN FRAZEE DAYTON OH
1205KD8QIX Aaron Posaday Dayton OH
1206KD8QIY Daniel Hart Dayton OH
1207KD8QLM STEWART HAMIEL DAYTON OH
1208KD8QLN ROBERT FOX DAYTON OH
1209KD8QOD RICHARD WICKLINE DAYTON OH
1210KD8QOE JACK HARRISON DAYTON OH
1211KD8QWN Dayton Metro Ten Meter Club Dayton OH
1212KD8QYS CATHERINE GRODY DAYTON OH
1213KD8QZD DAVID NEIDERMAN DAYTON OH
1214KD8RAJ Jon Stemple Dayton OH
1215KD8RAL RAY SORTMAN DAYTON OH
1216KD8RAM Andrew Lewandowski Dayton OH
1217WA8QNR DAYLE MORGAN Dayton OH
1218KD8RFF ALLISON BIRK DAYTON OH
1219W7KRY Kerry Paul Dayton OH
1220KD8RHO STEVEN JENNISON DAYTON OH
1221KD8RHQ KEVIN HUTTEN DAYTON OH
1222KD8RJS GREGORY GOFFE DAYTON OH
1223KD8RJT DANIEL GOFFE DAYTON OH
1224KD8RKX Jeffrey Boeckman Dayton OH
1225KD8RKY Christopher Geib Dayton OH
1226W8INK BERLINDA Wisecup Dayton OH
1227KD8RNM ROBERT MORTER DAYTON OH
1228KD8RQO JOHN HACKITT DAYTON OH
1229AG6IZ Richard Weis Dayton OH
1230KD8RRW Gregory Taylor Dayton OH
1231KDØQWB Douglas Schofield Dayton OH
1232W8CWG Christopher Geib Dayton OH
1233KD8RWS KAREEM ASHUR DAYTON OH
1234W8SDP STEVEN PROCUNIAR DAYTON OH
1235W4SHI RONALD SANDERS Dayton OH
1236KD8RYY Aaron Seyfried Dayton OH
1237KD8RYZ Rhafi Monedero Monis Dayton OH
1238KD8SAV Gary Whiddon DAYTON OH
1239KD8SDI John Eggert Dayton OH
1240KD8SEG PATRICK CAPEHART Dayton OH
1241KD8SHE BRENDA ULLERY DAYTON OH
1242KD8SHF JEFF ULLERY DAYTON OH
1243KD8SHG KAREN DEMUTH DAYTON OH
1244KD8SHH MATTHEW HONKANEN DAYTON OH
1245N8HHU DOUGLAS LYNCH Dayton OH
1246KD8SJK DEANNA ULLERY DAYTON OH
1247KD8SJL Michael Ausserer DAYTON OH
1248KD8SKR Amber Stout DAYTON OH
1249KD8SKW Elizabeth Stokely DAYTON OH
1250KD8SME Kerma Webb DAYTON OH
1251KD8SOC David Mohler DAYTON OH
1252KD8SOL Mark Ruddell DAYTON OH
1253KD8SRI Laura Hopkins Dayton OH
1254KD8SRJ Dawn Bani-Issa Dayton OH
1255KD8SRL David Ware Dayton OH
1256KD8SSC TIM WILLIAMSON Dayton OH
1257K8NSN Dawn Bani-Issa Dayton OH
1258K8TRK JEFFREY LOY DAYTON OH
1259KD8SWB Gregory Borgwald DAYTON OH
1260KD8SZN William Baker Dayton OH
1261KD8SZO PHILIP O'HALLORAN DAYTON OH
1262AC8MQ PHILIP O'HALLORAN DAYTON OH
1263KD8TDV Richard Warr DAYTON OH
1264KD8TDX Karl Borgersen DAYTON OH
1265KD8TEC Ned Williams DAYTON OH
1266KD8TEI Tamara Talley DAYTON OH
1267KD8TEJ James Connell DAYTON OH
1268KD8TEK David Sonntag DAYTON OH
1269N8DRG GREGORY GOFFE DAYTON OH
1270KD8TQX Kaneisha Wilson Dayton OH
1271KD8TRE JOSHUA OTUSAFO DAYTON OH
1272KD8TSR Glenn Gombert Dayton OH
1273W8TLC THOMAS COFFEY DAYTON OH
1274WO8P David Wilkinson Dayton OH
1275KD8TVP JERRY CORNETT DAYTON OH
1276KZ8XU Christopher Jebens Dayton OH
1277KD8UHP MICHAEL HENRY Dayton OH
1278KD8ULQ David Jennison DAYTON OH
1279KD8UPV Arthur Powell DAYTON OH
1280KD8UPX Jane Deeter DAYTON OH
1281KD8UPY Steven Mantey DAYTON OH
1282KD8UPZ STEVEN MC MANAMON DAYTON OH
1283KD8UQI ROBERT KEMERLEY DAYTON OH
1284AC8NX William Schulke Dayton OH
1285KC3ANK ERIC SCHOTT dayton OH
1286KD8UYG Frank Beafore DAYTON OH
1287KD8UYL Steven Walters DAYTON OH
1288KD8UYU George Slenski DAYTON OH
1289KD8UZB John Jones DAYTON OH
1290KD8UZD Grant Allen DAYTON OH
1291KD8UZG Stephen Milton DAYTON OH
1292KD8UZM Brian Boyd DAYTON OH
1293K8DRC American Red Cross Dayton Area Chapter Dayton OH
1294KC3ARR Hannah Schott Dayton OH
1295KD8VDI Roger Winder Dayton OH
1296KD8VGM Carl Gessman Dayton OH
1297KD8VIH Thomas Routson DAYTON OH
1298KD8VLO Kevin Martin Dayton OH
1299KD8VNF ROBERT FESSLER DAYTON OH
1300KD8VNG DIANA FESSLER DAYTON OH
1301N8FJH LUCINDA LEGORE Dayton OH
1302KD8VPZ Michael Partin DAYTON OH
1303KD8VSN David Matthews Dayton OH
1304KD8VTG Josh Larson Dayton OH
1305KD8VTH Thomas Rawls Dayton OH
1306KD8VTK Amy Minehart Dayton OH
1307KD8VTL James Sears Dayton OH
1308KD8VWB CHARLES KELLER DAYTON OH
1309KD8VWD EDWARD OKOLISH DAYTON OH
1310KD8VWH FRED BRAMSWAY DAYTON OH
1311KD8VYG ROBERT JACQUES DAYTON OH
1312KD8VYH ALEXANDER HAUBERT DAYTON OH
1313KD8WFD Stephen Bradley DAYTON OH
1314KD8WIX Christopher Wilder DAYTON OH
1315KD8WNU DEBRA STEIGER DAYTON OH
1316KD8WSU ROBIN SWABEY dayton OH
1317KD8WSV MATTHEW SMITH Dayton OH
1318KD8WXW ROBERT CENTERS DAYTON OH
1319KD8YCU TIMOTHY BRANSON DAYTON OH
1320K8ABF EDWARD OKOLISH DAYTON OH
1321KD8YNE BRENT DAVIDSON DAYTON OH
1322KD8YNF SHARON DRUDE DAYTON OH
1323KD8YNJ ANDREA TUTTLE DAYTON OH
1324KD8YQK BARBARA FOWLER DAYTON OH
1325KD8YRE Lenny Overholser DAYTON OH
1326KD8YRH Paul Lyons DAYTON OH
1327W8DXU LARRY CRAWFORD DAYTON OH
1328KD8YXF Jared Embree Dayton OH
1329AC8RG WALTER JOYNES Dayton OH
1330KD8YZM PAUL GRAHAM DAYTON OH
1331KD8ZGT Jeffrey Haas DAYTON OH
1332KD8ZHI David LeBlanc Dayton OH
1333KC3DIW Chad Reinard Dayton OH
1334KD8ZJW Glen Salmon DAYTON OH
1335KD8ZKA Matthew Towne DAYTON OH
1336KM4EBL EMMA HARSHMAN dayton OH
1337W8KOA Jeffrey Haas DAYTON OH
1338KD8ZNE Sam Jones DAYTON OH
1339KD8ZNP Joseph Gord Dayton OH
1340KD8ZWS Gary Thiele DAYTON OH
1341KD8ZWU Richard Clark DAYTON OH
1342KD8ZWY Scott Gurney Dayton OH
1343KD8ZWZ Sarah Griffin Dayton OH
1344K8BPL BRYAN SHEETS Dayton OH
1345KE8ACN Allen Guehl Dayton OH
1346KD8EVS Jeffrey Haas DAYTON OH
1347W8SOB THOMAS COFFEY DAYTON OH
1348W8DSM David Mohler DAYTON OH
1349KE8AIG Jimmie Parker Dayton OH
1350KE8AIH Amy Saucer Dayton OH
1351KE8AII Isaac Willhoite Dayton OH
1352KE8AIJ Michael Coburn Dayton OH
1353KE8AIK Terrence Hill Dayton OH
1354KE8AIL James Reed Dayton OH
1355KE8AIN Robert Tackett Dayton OH
1356N8EZT Brian Boyd DAYTON OH
1357W8RBA ROOSEVELT HANKINS DAYTON OH
1358KE8ATB Judith Smith Dayton OH
1359KE8ATC Michael Yockey Dayton OH
1360KE8ATF Ben Ware Dayton OH
1361KE8ATG Robert Ware Dayton OH
1362KE8ATH Scotty Geiger Dayton OH
1363KE8ATL Ella Geib Dayton OH
1364KE8AYK Mark Gunton Dayton OH
1365KE8AYL John Nehrbass Dayton OH
1366KE8AYM Stephen Rosencrantz Dayton OH
1367KE8BDH Maxwell Luehmann Dayton OH
1368N3MTG Mark Gunton Dayton OH
1369KE8BFI Chris Lomanno Dayton OH
1370KE8BGM Pennie Wilder Dayton OH
1371KE8BGQ Hashim Curry Dayton OH
1372KE8BGV Christopher Hamant Dayton OH
1373KE8BHE Connor Perry Dayton OH
1374K7KDO Chester Beckert Dayton OH
1375KE8BMJ Michael Goodspeed Dayton OH
1376NN8N REZZA RAHMANI Dayton OH
1377KE8BNS Matthew Rumpff Dayton OH
1378KE8BRZ John Danishek Dayton OH
1379KE8BUO Southside Digital Group Dayton OH
1380KE8BWW William Rudy Dayton OH
1381KE8BXP Michael Williams Dayton OH
1382K8SQ PAUL KEATING DAYTON OH
1383KE8CDP KYLE MANTIA Dayton OH
1384KE8CDQ DANIEL RICHARDSON Dayton OH
1385N8FCC THOMAS COFFEY DAYTON OH
1386K8MUO Rickey Landess DAYTON OH
1387K8SLX Stephan Lubbers Dayton OH
1388KC3FTN RYDER SMITH Dayton OH
1389KE8CNT Duy Nguyen Dayton OH
1390KE8CNX JOYCE PRZYBYLOWICZ DAYTON OH
1391KE8CNY ANTHONY WENDELN DAYTON OH
1392KE8COA ALBERT KUZMA Dayton OH
1393KE8COB RICHARD GUELI Dayton OH
1394KE8CPS Lai Hock Khor Dayton OH
1395KE8CUR John Rowe Dayton OH
1396KE8CVB Edward Cline Dayton OH
1397KE8CVC Kyle McDorman Dayton OH
1398KE8CVG Dennis Hostetter Dayton OH
1399KE8DBF Tinko Means Dayton OH
1400KE8DBG Connor Austin Dayton OH
1401KE8DBH Jonathan Hagedorn Dayton OH
1402KE8DBI Corey Burton Dayton OH
1403KE8DBQ Gary James Dayton OH
1404KE8DJZ Lawrence Mullins Dayton OH
1405KE8DKA Cory Schmidt Dayton OH
1406KE8DKB Paul Barnett Dayton OH
1407KE8DOB George Pacura Dayton OH
1408KE8DRW Andrea Herman Dayton OH
1409AC8WI Robert Jacobs Dayton OH
1410KE8DRY Matt Yux Dayton OH
1411KE8DVS Nathaniel Nash Dayton OH
1412KE8DVT Scott Sager Dayton OH
1413KE8DVU Jack Frillman Dayton OH
1414WD8KZL Robert Jacobs Dayton OH
1415KE8DYY Laird Smith Dayton OH
1416KE8DYZ Gary Snyder Dayton OH
1417KE8EIE Ryan Bell Dayton OH
1418KE8EIQ William Pruitt Dayton OH
1419KE8EIW SAMUEL DAMRON DAYTON OH
1420KE8EJD James Henderson Dayton OH
1421KE8EJH Zachery Clark Dayton OH
1422AB8FU THOMAS COFFEY DAYTON OH
1423KE8ELC Gabe Huff Dayton OH
1424KE8WTP William Pruitt Dayton OH
1425NØTSO Zachery Clark Dayton OH
1426KE8EMO Brian Clymer Dayton OH
1427KE8EOC Joseph Wallace Dayton OH
1428KE8ESU Dayton Veterans Administration Radio Club Dayton OH
1429KE8EUS JASON JEAN Dayton OH
1430KE8EUZ HARRY POLING Dayton OH
1431W8DVA Dayton Veterans Administration Radio Club Dayton OH
1432W8AHT Brian Clymer Dayton OH
1433KE8FHZ Wayne Houtler Dayton OH
1434WX8SMH SCOTT HARSHMAN Dayton OH
1435WW1CMS Wayne Houtler Dayton OH
1436KE8FLL Lynn Rogers Dayton OH
1437KE8FLM William Ringle Dayton OH
1438KE8FMK Jon Parker Dayton OH
1439KE8FMP Megan Randall Dayton OH
1440KE8FSC David Fanjoy Dayton OH
1441KE8FSD Stuart Lewis Dayton OH
1442KE8FUD Dennis Kamaka Dayton OH
1443KE8FUE Steve Sayeedi Dayton OH
1444W8SAL Stuart Lewis Dayton OH
1445KB5CYH David Fanjoy Dayton OH
1446WB3HIY Frank Beafore DAYTON OH
1447KE8FWZ Thomas McClory Dayton OH
1448NØLAM Terry LaMaack Dayton OH
1449KE8GCZ Matthew Stepaniak Dayton OH
1450KE8GHX Charles Ferguson Dayton OH
1451KE8GKE Daniel Lake Dayton OH
1452KE8GMA Youth DX Adventure Dayton OH
1453W8AAU DANIEL PUCKETT DAYTON OH
1454KE8GMK Matthew Hanley Dayton OH
1455KE8GOT Joshua Thompson Dayton OH
1456KB8OCP Youth DX Adventure Dayton OH
1457KE8GSY Kenneth Jackson Dayton OH
1458KE8GVE Barry Berty Dayton OH
1459KE8GVG Michael Mehlhorn Dayton OH
1460N8BUL Charles Ferguson Dayton OH
1461W8CPS COURTNEY SCHUM DAYTON OH
1462KE8HAF Wesley Davis Dayton OH
1463KE8HAP GEORGE HULLA Dayton OH
1464KE8HAY JULIE GILKESON Dayton OH
1465KE8HBC Brian Mason Dayton OH
1466KE8HBE Geoffrey Towers Dayton OH
1467KE8HFI Robert Leach Dayton OH
1468KE8HFL Robert French Dayton OH
1469KE8HFQ Erin Marks Dayton OH
1470KE8HGU Clark Taylor Dayton OH
1471KO8GYN Geoffrey Towers Dayton OH
1472KE8HKE Eva Turner Dayton OH
1473W1AJH ALEXANDER HAUBERT DAYTON OH
1474KE8HMC Edward Wooten Dayton OH
1475KE8HMF Lewis Sutherland Dayton OH
1476KE8HMG Andrew Huebner Dayton OH
1477KE8HMH Kermit Huebner Dayton OH
1478KE8HNM Kevin Jones-Evans Dayton OH
1479KE8HNN Curtis Rhodes Dayton OH
1480KE8HNO Zebulon Kuperman Dayton OH
1481KE8HNR Chris Barnett Dayton OH
1482KE8HNS Ava Kuperman Dayton OH
1483KE8HNT Jereme Kuperman Dayton OH
1484KE8HNU Jared Erickson Dayton OH
1485KE8HNW Brian Gehrich Dayton OH
1486KE8HNX Benjamin Cope Dayton OH
1487KE8HNY Sara Cope Dayton OH
1488KE8HOD Eric Bassett Dayton OH
1489KE8HPX Timothy Lower Dayton OH
1490KE8HQU James Bowling Dayton OH
1491KE8HRU Robert Cole Dayton OH
1492KM6MLO BARR ROSS DAYTON OH
1493KE8HTE James Smith Dayton OH
1494KE8HUV John Rawson Dayton OH
1495KE8HWJ Matthew Kessel Dayton OH
1496AC8ZU Robert French Dayton OH
1497KE8HYO John Prikkel Dayton OH
1498KE8IAK Vernona Nicholas Dayton OH
1499KE8IAL Diane Mardis Dayton OH
1500KE8IAM James Mardis Dayton OH
1501KE8IAN Gavin Jenney Dayton OH
1502KE8IAO Nathaniel Amsden Dayton OH
1503KE8IAP Curtis Wise Dayton OH
1504KE8IAQ Dennis Ludwig Dayton OH
1505KE8IAS Jason Gordon Dayton OH
1506KE8IAT Zachary Strong Dayton OH
1507KE8IAU Samuel Stephens Dayton OH
1508KE8IAV Jacob Jensen Dayton OH
1509KB8VXH Gary James Dayton OH
1510KE8IFG John Bales Dayton OH
1511KE8IFH Trevor Clarke Dayton OH
1512KE8IFI John Green Dayton OH
1513KE8IFJ Eugene Solomon Dayton OH
1514KE8IFL Keith Enix Dayton OH
1515KE8IFN Robert Bartha Dayton OH
1516KE8IFO Michael Mehlhorn Dayton OH
1517KE8IGG Fredrik Anderson Dayton OH
1518K8TRC Trevor Clarke Dayton OH
1519N8DTN GEORGE HULLA Dayton OH
1520W8MCL Michael Mehlhorn Dayton OH
1521W8WOG Fredrik Anderson Dayton OH
1522AD8PT John Prikkel Dayton OH
1523KE8IRF Ken Nielsen Dayton OH
1524KE8IRG Mike Bacon Dayton OH
1525KE8IRO Jonathan Winkler Dayton OH
1526KE8JBI Adam Adducchio Dayton OH
1527KE8JDU William Melke Dayton OH
1528KE8JHU June Culp Dayton OH
1529KE8JHX Jason McDowell Dayton OH
1530KE8JIC Rickey Bailey Dayton OH
1531KE8JNV Glen Gallaway Dayton OH
1532KE8JNW Glen Miller Dayton OH
1533KE8JOW Katrina Coffman Dayton OH
1534KE8JSJ Chadwick Steele Dayton OH
1535KE8JVN Nathaniel Choo Dayton OH
1536KE8JWD Phillip Bennett Dayton OH
1537KE8JWF Christina Davis Dayton OH
1538KE8JWM Charles Gibson Dayton OH
1539KE8JWP Paul Michael Dayton OH
1540AD8BI MICHAEL STEPANIAK Dayton OH
1541KE8JXY Gilbert Clark Dayton OH
1542K8JDB John Bales Dayton OH
1543KE8KBP Derek Boone Dayton OH
1544KE8KBQ Mark Lambert Dayton OH
1545KE8KBR Krista Vanderhorst Dayton OH
1546W8JKM Jason McDowell Dayton OH
1547KE8KHM Dennis Green Dayton OH
1548KG1BBY Charles Gibson Dayton OH
1549KE8KHV Jeremy Hughes Dayton OH
1550KE8KHW Thomas Tasch Dayton OH
1551KE8KHX Richard Cox Dayton OH
1552KE8KJL George Lee Dayton OH
1553N4OKT Dennis Green Dayton OH
1554W8DTN GEORGE HULLA Dayton OH
1555KE8KPK Steve Edwards Dayton OH
1556KE8KPR Allen Baird Dayton OH
1557KE8KPT Paul Sorensen Dayton OH
1558KE8KPU Tyler Silcox Dayton OH
1559KE8KPV Creighton Parent Dayton OH
1560KE8KPW Martin Maltenfort Dayton OH
1561WA8SPN Robert Bartha Dayton OH
1562KE8KVY ALFRED REMMERS Dayton OH
1563KE8KWA PATRICIA MARTIN Dayton OH
1564KE8KWB JAMES MARTIN Dayton OH
1565KE8KWC JEFFREY MARKLAND Dayton OH
1566KE8KWE STEVE MILLER Dayton OH
1567KE8KWG WILLIAM GODDARD Dayton OH
1568KE8KWI MARY ROGERS Dayton OH
1569KE8LAI Douglas Martin Dayton OH
1570KE8OHM Douglas Martin Dayton OH
1571KE8LFB Eric Simon Dayton OH
1572KD9MHB Cory Davis DAYTON OH
1573KD9MKF Ryan Weir Dayton OH
1574KE8LKT Joshua Choo Dayton OH
1575KE8LPL Daniel Wilson Dayton OH
1576KE8LTP ANTHONY CAMARATO Dayton OH
1577KE8LTR DAVID MEAD Dayton OH
1578KE8LTS WALTER EVERLY Dayton OH
1579KE8LTX VANESSA STANKOSKY Dayton OH
1580KE8LTY JOHN STANKOSKY Dayton OH
1581K8WI William Melke Dayton OH
1582WA8JNW ANTHONY CAMARATO Dayton OH
1583KE8LZG Arthur Huber Dayton OH
1584KE8MBI Brandon Mckenzie Dayton OH
1585KE8MBQ John Apple Dayton OH
1586KE8MBR Christopher Thompson Dayton OH
1587KZ8VIE VANESSA STANKOSKY Dayton OH
1588KZ8SKI JOHN STANKOSKY Dayton OH
1589K8HAX Brian Gehrich Dayton OH
1590K4JZB Arthur Huber Dayton OH
1591W8RHG Christopher Thompson Dayton OH
1592KE8MGO Donald Jones Dayton OH
1593KE8MHB TONY ROBINSON Dayton OH
1594KE8MHD NORMAN PENNINGTON Dayton OH
1595KE8MHG NATHAN FRIEDLY Dayton OH
1596KE8MHU Fitz-William Taylor Dayton OH
1597KE8MHV Jesse Collier Dayton OH
1598AD8EB COURTNEY SCHUM DAYTON OH
1599N8CHO Nathaniel Choo Dayton OH
1600KE8MMB Nishant George Dayton OH
1601KE8MMN Dennis Bowen Dayton OH
1602KE8MMQ Ryan Brewer Dayton OH
1603K2JOI COURTNEY SCHUM DAYTON OH
1604W8PNP Ryan Brewer Dayton OH
1605KE8SIX Dennis Bowen Dayton OH
1606KE8MPX James Simonson Dayton OH
1607KE8MPY Salome Carrasco Dayton OH
1608KE8MUQ Ryan Andrew Dayton OH
1609KE8MUT William Edwards Dayton OH
1610KE8MZA Norman Wentland Dayton OH
1611KJ7JJS Brandon Lundeen Dayton OH
1612KE8NCK Thomas Hodson Dayton OH
1613KE8NDY Cristian Painter Dayton OH
1614KE8NEA Christopher Humphreys Dayton OH
1615KE8NHS AUSTIN COLLINS Dayton OH
1616KE8NHT MARK AVERY Dayton OH
1617KE8NHU MICHAEL HENRY Dayton OH
1618AD8EY William Edwards Dayton OH
1619KE8NHY ETHAN KERN Dayton OH
1620KE8NJL Garston Lesko Dayton OH
1621KE8NJZ Daniel Smith Dayton OH
1622K8PRB Phillip Bennett Dayton OH
1623W8MRH MICHAEL HENRY Dayton OH
1624K3RNX ETHAN KERN Dayton OH
1625W8CPS COURTNEY SCHUM DAYTON OH
1626AD8FG Thomas Brandenburg Dayton OH
1627KE8NTF Titus Hawley Dayton OH
1628KE8NTI Logan Rickert Dayton OH
1629W8XEN Logan Rickert Dayton OH
1630KE8NYT Christopher Oswald Dayton OH
1631KE8OIF Fernando Ungaro Dayton OH
1632N9FDU Fernando Ungaro Dayton OH
1633KE8OMN Joseph Kozuch Dayton OH
1634KE8OQU Jonathan Cherry Dayton OH
1635KE8ORT Antoine Gagne Dayton OH
1636KE8ORU Todd McLaren Dayton OH
1637KE8ORV Douglas Cook DAYTON OH
1638KE8ORX Timothy Wilcox Dayton OH
1639KE8OSA James Baker Dayton OH
1640KE8OSE Mengie Parker Dayton OH
1641KE8OSG Michael Cribbs Dayton OH
1642KW8MPZ Mengie Parker Dayton OH
1643KE8OYJ Sterling Slone Dayton OH
1644KE8OYM James Thompson Dayton OH
1645KE8OYO Calvin Wright Dayton OH
1646K8MPZ Mengie Parker Dayton OH
1647KE8PGJ Leah Frabott Dayton OH
1648KE8PGK Phillip Frabott Dayton OH
1649KE8PGR Matthew Wilson Dayton OH
1650KE8PHK David Partridge Dayton OH
1651KE8PKB John Marrinan Dayton OH
1652KE8PLO Lucian Adams Dayton OH
1653KE8PLP John Elking Dayton OH
1654KE8PLT Matthew Crum Dayton OH
1655K8STJ Susan Jebens Dayton OH
1656N2JJM John Marrinan Dayton OH
1657NØLUC Lucian Adams Dayton OH
1658W9JFE John Elking Dayton OH
1659KE8PTB James Hoffman Dayton OH
1660AD8GJ Ronald Campbell Dayton OH
1661KE8PTE Delmer Keaton Dayton OH
1662KE8PTH Andrew Cox Dayton OH
1663W8MUG James Hoffman Dayton OH
1664KE8PWW Rebecca Frattaruolo Dayton OH
1665KE8PZE Dianne Jennings Dayton OH
1666KE8PZH Phillip Cantrell Dayton OH
1667KE8QAS Gregory Grierson Dayton OH
1668KE8QAT Michele Emerick Dayton OH
1669KE8QAV Rickey Gayheart Dayton OH
1670KE8QCA Christopher Altick Dayton OH
1671K2BEX Rebecca Frattaruolo Dayton OH
1672KE8QHG GARRETT HARRIS Dayton OH
1673K1BJM Ben McCall Dayton OH
1674KE8QMI David Cousino Dayton OH
1675KE8QXS Dewitt Elkin Dayton OH
1676KE8QZJ Spencer Roelle Dayton OH
1677KE8RAB Jeffrey Ingalls Dayton OH
1678KE8RAQ Nathan Wright DAYTON OH
1679KE8RDI John Goldsborough Dayton OH
1680KA9QJH Matthew Weeks Dayton OH
1681K8MVP Jeffrey Ingalls Dayton OH
1682KE8RWD Patrick Vitori Dayton OH
1683W8JMT JASON THOMAS DAYTON OH
1684KE8RXO David Yosua Dayton OH
1685KE8RZF JOHN HADLEY DAYTON OH
1686KE8SBN Joy Thomas Dayton OH
1687KE8SBO Mathew Bonifield Dayton OH
1688KE8SBP Mary Giese Dayton OH
1689KE8SHZ Brian Crissman Dayton OH
1690KE8SNR William Cramer Dayton OH
1691KE8SNS George Sucich Dayton OH
1692KE8SOR Graham Boone Dayton OH
1693KE8SPQ John Grubmuller Dayton OH
1694KE8SRL Derek Stager Dayton OH
1695KC8OGY Graham Boone Dayton OH
1696KE8SUM Cody Smith DAYTON OH
1697W8JMG John Grubmuller Dayton OH
1698KE8SUZ David Hadley Dayton OH
1699KE8SYX ADAM SNIDER Dayton OH
1700N8NMG John Goldsborough Dayton OH
1701W8EEH Christopher Humphreys Dayton OH
1702KE8TCI William Pietrzak Dayton OH
1703K8MDS MARVIN SPARKS Dayton OH
1704W8ATP William Pietrzak Dayton OH
1705KE8TJH John Vanderwal Dayton OH
1706KE8TJI Jarrod Hertzler Dayton OH
1707KE8TNA Samantha Prikkel Dayton OH
1708KE8TOR Lori Mahoney Dayton OH
1709KE8TOS Fiona Mahoney Dayton OH
1710AD8IC David Paul Dayton OH
1711KE8TYM Daniel Ormsby Dayton OH
1712K8VDW John Vanderwal Dayton OH
1713KE8TYZ Arthur Wright Dayton OH
1714KE8TZC Ryan Ball Dayton OH
1715KE8UBO Raymond Baldwin Dayton OH
1716N8KVL GARRETT HARRIS Dayton OH
1717KE8UEZ Thomas King Dayton OH
1718KT8TDK Thomas King Dayton OH
1719KE8UMP KEITH COLLINS DAYTON OH
1720KE8UMQ Warren Barton Dayton OH
1721KE8UPH Alan Veliz-Cuba Dayton OH
1722KE8UPS Siegel Sidney Dayton OH
1723KE8UPT Michael Seal Dayton OH
1724KE8URP LIAM GREANEY DAYTON OH
1725KE8UUQ Jose Menchaca Dayton OH
1726KE8UUR Christopher Curtis Dayton OH
1727K3MTH Alan Veliz-Cuba Dayton OH
1728KE8UYH Michael Lindsey Dayton OH
1729KE8UYU Sandy Harger Dayton OH
1730KE8UZA Jesse Cockman Dayton OH
1731KE8UZS George Kakas Dayton OH
1732KE8UZY ETHAN BOLT Dayton OH
1733WB8BRF Michael Lindsey Dayton OH
1734WA8DOC Sandy Harger Dayton OH
1735KE8VKG Kyle Dues Dayton OH
1736KE8VNR NOEL COX Dayton OH
1737KE8VUD Bradford Nickels Dayton OH
1738KE8VVJ Quillen Joel Dayton OH
1739KE8VVN Austin Robinson Dayton OH
1740KE8VVW Travis Gerritsen Dayton OH
1741KE8WAW Chris McVicar Dayton OH
1742KE8WCD Luke Miller Dayton OH
1743W7YSF Jesse Cockman Dayton OH
1744KE8WJN CRAIG PRZYBYLA Dayton OH
1745KE8WJR TYLER JOHNSON Dayton OH


<< BACK TO ALL IN STATE OF OH

Powered by:

Ubuntu 22.04 LTS - Apache2 - MySQL8
4GB Hetzner VPS

HOME - Back to Top ^^